Dotacja UE
Dotacje UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

W związku z ciągłym rozwojem naszej firmy realizujemy obecnie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Projekt nosi nazwę: „Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Produkcji Metalowej „WOMET” s.c., spółka cywilna, poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń.” Realizowany jest w ramach działania 1.2 (Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw) w 1 Osi Priorytetowej (Przedsiębiorczość i Innowacje).

W związku z realizacją powyższego projektu nasza firma powiększyła swój park maszynowy o Maszynę do cięcia strumieniem wody DWJ 2040 firmy DARDI i Pionowe centrum frezerskie ER-VMC 126L. Zakupiliśmy także zestaw komputerowy klasy PC o zwiększonej mocy obliczeniowej odpowiedni do współpracy z maszynami numerycznymi z wykorzystaniem oprogramowania CAM. Dla efektywnego wykorzystania nowych maszyn wyposażyliśmy nasz zakład w nowe urządzenia transportowe: Żuraw stacjonarny i chwytak podciśnieniowy (trawers).

Wszystkie powyższe maszyny i urządzenia zakupiliśmy przy wsparciu finansowym pozyskanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Zdjęcia maszyn zakupionych w ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Maszyna nr 1 Maszyna nr 2
Maszyna nr 3 Maszyna nr 4
LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
tel. 081 46 23 800 - sekretariat

Punkt Informacyjny LAWP:
tel. 081 46 23 831
tel. 081 46 23 812

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin
tel. 081 44 16 738

Adresy Stron dotyczących Funduszy UE

Lubelska Agencja Wspierania Przdsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Komisja Europejska

Fundusz Strukturalne

Fundusze Europejskie

Program Rozwoju Polski Wschodniej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

menu - nagłówek menu - strona główna menu - o nas menu - oferta zakład metalowy menu - oferta zakład cięcia menu - oferta automatyka bram menu - referencje menu - kontakt menu - stopka
Wykonanie Solaris Projekt